Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1256.00 – 1263.00 – 1270.00

Các mức kháng cự:                1283.00 – 1290.00 – 1300.00

Giá hiện tại:                           1280.58

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1270.00 USD/oz với mục tiêu 1283.00 – 1290.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1270.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1263.00 – 1256.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon