Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1277.00 – 1282.00 – 1289.00

Các mức kháng cự:                1300.00 – 1307.00 – 1315.00

Giá hiện tại:                           1292.28

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1289.00 USD/oz với mục tiêu 1300.00 – 1307.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1289.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1282.00 – 1277.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon