Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1285.00 – 1290.00 – 1298.00

Các mức kháng cự:                1316.00 – 1323.00 – 1326.70

Giá hiện tại:                           1309.80

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1298.00 USD/oz với mục tiêu 1316.00 – 1323.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1298.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1290.00 – 1285.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon