Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1320.00 – 1323.00 – 1326.70

Các mức kháng cự:                1304.00 – 1307.00 – 1312.00

Giá hiện tại:                           1317.08

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1312.00 USD/oz với mục tiêu 1320.00 – 1323.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1312.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1307.00 – 1304.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon