Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1320.00 – 1330.00 – 1337.00

Các mức kháng cự:                1357.00 – 1368.00 – 1378.00

Giá hiện tại:                           1354.18

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1337.00 USD/oz với mục tiêu 1357.00 – 1368.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1330.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1330.00 – 1320.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa 

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon