Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1300.00 – 1310.00 – 1320.00

Các mức kháng cự:                1352.00 – 1368.00 – 1378.00

Giá hiện tại:                           1332.68

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1352.00 USD/oz với mục tiêu 1320.00 – 1310.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1352.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1368.00 – 1378.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon