Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1295.00 – 1305.00 – 1322.00

Các mức kháng cự:                1365.00 – 1375.00 – 1396.00

Giá hiện tại:                           1346.67

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1322.00 USD/oz với mục tiêu 1365.00 – 1375.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1322.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1305.00 – 1295.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon