Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1322.00 – 1340.00 – 1360.00

Các mức kháng cự:                1396.00 – 1405.00 – 1420.00

Giá hiện tại:                           1381.15

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1360.00 USD/oz với mục tiêu 1396.00 – 1405.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1360.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1340.00 – 1322.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon