Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1300.00 – 1345.00 – 1345.00

Các mức kháng cự:                1385.00 – 1396.00 – 1405.00

Giá hiện tại:                           1361.75

Chiến lược tham khảo: Bán trên 1385.00 USD/oz với mục tiêu 1345.00 – 1335.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1385.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1396.00 – 1405.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon