Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILY NGÀY 31/03/2011

Các mức hỗ trợ:                     1405.00 – 1412.00 – 1420.00

Các mức kháng cự:                1430.00 – 1435.00 – 1441.00

Giá hiện tại:                           1426.26

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1420.00 USD/oz với mục tiêu 1430.00 – 1435.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1420.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1412.00 – 1405.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon