Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILY NGÀY 30/03/2011

Các mức hỗ trợ:                     1400.00 – 1405.00 – 1411.00

Các mức kháng cự:                1431.00 – 1435.00 – 1447.00

Giá hiện tại:                           1420.13

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1411.00 USD/oz với mục tiêu 1431.00 – 1435.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1411.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1405.00 – 1400.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon