Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILY NGÀY 29/03/2011

Các mức hỗ trợ:                     1400.00 – 1405.00 – 1413.00

Các mức kháng cự:                1426.00 – 1431.00 – 1435.00

Giá hiện tại:                           1418.40

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1426.00 USD/oz với mục tiêu 1413.00 – 1405.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1426.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1431.00 – 1435.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon