Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILY NGÀY 28/03/2011

Các mức hỗ trợ:                     1405.00 – 1413.00 – 1420.00

Các mức kháng cự:                1431.00 – 1435.00 – 1441.00

Giá hiện tại:                           1424.38

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1431.00 USD/oz với mục tiêu 1420.00 – 1413.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1431.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1435.00 – 1441.00 USD/oz.

 

 

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx 

Image
icon
iconicon