Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILY NGÀY 25/03/2011

Các mức hỗ trợ:                     1407.00 – 1413.00 – 1420.00

Các mức kháng cự:                1440.00 – 1445.00 – 1453.00

Giá hiện tại:                           1432.61

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1440.00 USD/oz với mục tiêu 1420.00 – 1413.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1440.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1445.00 – 1453.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon