Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILY NGÀY 24/03/2011

Các mức hỗ trợ:                     1412.00 – 1420.00 – 1430.00

Các mức kháng cự:                1445.00 – 1453.00 – 1460.00

Giá hiện tại:                           1437.39

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1430.00 USD/oz với mục tiêu 1445.00 – 1453.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1430.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1420.00 – 1412.00 USD/oz.

 

 

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon