Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILY NGÀY 18/04/2011

Các mức hỗ trợ:                     1445.00 – 1460.00 – 1471.00

Các mức kháng cự:                1497.00 – 1505.00 – 1515.00

Giá hiện tại:                           1486.00

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1471.00 USD/oz với mục tiêu 1497.00 – 1505.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1471.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1460.00 – 1445.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon