Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILY NGÀY 15/04/2011

Các mức hỗ trợ:                     1440.00 – 1445.00 – 1456.00

Các mức kháng cự:                1480.00 – 1497.00 – 1517.00

Giá hiện tại:                           1475.25

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1456.00 USD/oz với mục tiêu 1480.00 – 1497.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1456.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1445.00 – 1440.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon