Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILY NGÀY 14/04/2011

Các mức hỗ trợ:                     1439.00 – 1445.00 – 1451.00

Các mức kháng cự:                1467.00 – 1471.00 – 1476.00

Giá hiện tại:                           1460.66

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1451.00 USD/oz với mục tiêu 1467.00 – 1471.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1451.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1445.00 – 1439.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon