Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILY NGÀY 13/04/2011

Các mức hỗ trợ:                     1439.00 – 1445.00 – 1453.00

Các mức kháng cự:                1463.00 – 1467.00 – 1476.00

Giá hiện tại:                           1485.15

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1453.00 USD/oz với mục tiêu 1463.00 – 1467.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1453.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1445.00 – 1439.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon