Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILY NGÀY 07/04/2011

Các mức hỗ trợ:                     1430.00 – 1439.00 – 1447.00

Các mức kháng cự:                1461.00 – 1465.00 – 1470.00

Giá hiện tại:                           1455.33

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1447.00 USD/oz với mục tiêu 1461.00 – 1465.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1447.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1439.00 – 1430.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon