Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILY NGÀY 06/04/2011

Các mức hỗ trợ:                     1422.00 – 1430.00 – 1439.00

Các mức kháng cự:                1465.00 – 1470.00 – 1477.00

Giá hiện tại:                           1454.00

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1439.00 USD/oz với mục tiêu 1465.00 – 1470.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1439.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1430.00 – 1422.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon