Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILY NGÀY 05/04/2011

Các mức hỗ trợ:                     1413.00 – 1422.00 – 1429.00

Các mức kháng cự:                1441.00 – 1447.00 – 1465.00

Giá hiện tại:                           1438.00

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1429.00 USD/oz với mục tiêu 1441.00 – 1447.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1429.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1422.00 – 1413.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon