Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILY NGÀY 01/04/2011

Các mức hỗ trợ:                     1422.00 – 1425.50 – 1429.00

Các mức kháng cự:                1437.00 – 1441.00 – 1447.00

Giá hiện tại:                           1433.40

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1429.00 USD/oz với mục tiêu 1437.00 – 1441.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1437.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1429.00 – 1425.50 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

 

Image
icon
iconicon