Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CHO PHIÊN ÂU VÀ MỸ

Dựa trên các yếu tố kỹ thuật đã nêu trên BẢN TIN VÀNG ĐẦU NGÀY và một số thông tin kinh tế quan trọng được công bố trong ngày. Chiến lược giao dịch cụ thể của nhóm phân tích Eximbank như sau:

 

Bán vùng giá 998 – 1000.

 

Dừng lỗ vùng giá trên 1004.

 

Chốt lời vùng 988 – 986.

 

Trần Quang Lâm

Chuyên viên phân tích vàng – ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon