Image

25/09/2023

Chiến lược giao dịch cập nhật đầu tuần

Khung giao dịch cho ngày hôm nay nằm giữa vùng giá 987 – 1000.

Chiến lược giao dịch cụ thể như sau:

Mua vùng giá 987 – 989.

Dừng lỗ vùng dưới 985.

Mục tiêu 995 – 1000.

Trần Quang Lâm

Chuyên viên phân tích vàng – ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon