Image

25/09/2023

Chiến lược giao dịch cập nhật

Kim loại quý đóng cửa phiên New York tại mức giá 954.80$/oz, tức trên vùng cản 950$/oz. Như vậy khả năng tăng giá của vàng trong ngày hôm nay là rất lớn mặc dù hướng đi chung của vàng mang tính chất tích lũy giá để chờ cơ hội bứt phá cho một xu hướng mới.

 

Chiến lược cụ thể trong ngày  như sau:

 

Mua vùng 955 – 956.

 

Dừng lỗ dưới vùng 951.

 

Chốt lời vùng 965.

Trần Quang Lâm

Chuyên viên phân tích vàng – ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon