Image

25/09/2023

Chiến lược đầu ngày

Chiến lược: Bán quanh mức 960. Mục tiêu: 940. Dừng lỗ: 970.00

 

                                                            Phạm Tự Quốc Minh

                                    Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon