Image

25/09/2023

Chiến lược đầu ngày

Chiến lược:

Mua vào quanh mức 1005.00

Mục tiêu 1020.00

Dừng lỗ: 1000.00

 

Phạm Tự Quốc Minh    

Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon