Image

25/09/2023

Chiến lược đầu ngày

Chiến lược:

·          Bán quanh mức 1070

·          Mục tiêu: 1050

·          Dừng lỗ: 1075

Chiến lược này chỉ được áp dụng khi giai đoạn V có dấu hiệu kết thúc. Chúng tôi sẽ cập nhật dấu hiệu kết thúc ngay khi chúng xuất hiện.

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon