Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1094 – 1106 – 1117

Các mức kháng cự :                1142 – 1150 -  1165

Giá hiện tại :                           1122

Chiến lược tham khảo : Bán dưới vùnh 1142 với mục tiêu 1117 – 1109 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ  1142 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1150 và 1165.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon