Image

25/09/2023

Chiến lược cho vàng khi phá mức 1000 USD/oz

Chiến lược

 

Mua vào quanh mức 999

Mục tiêu: 1012

Dừng lỗ: 995

                                                           

Phạm Tự Quốc Minh

Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon