Image

25/09/2023

Chiến lược cho phiên chiều và tối nay

Giá vàng đang trong giá trình điều chỉnh giảm abc với mục tiêu 927.

Chiến lược: Bán ra quanh mức 936. Mục tiêu 929. Dừng lỗ: 940

Mua vào quanh mức 928. Mục tiêu: 960. Dừng lỗ: 920

 

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh       

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon