Image

25/09/2023

Chiến lược cho phiên Âu và Mỹ

 

Chiến lược: Mua vào quanh mức 953. Mục tiêu 965. Dừng lỗ: 949

                                                                        Phạm Tự Quốc Minh

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon