Image

25/09/2023

Chiến lược cho giai đoạn tăng giá mới

Chiến lược đầu ngày:

 

Mua vào quanh mức 1002.50

Mục tiêu: 1017

Dừng lỗ: 997

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon