Image

25/09/2023

Chiến lược cập nhật

Chiến lược cập nhật: Bán quanh mức 952.00. Mục tiêu 937.00. Dừng lỗ: 958.

                                                            Phạm Tự Quốc Minh

                                    Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon