Image

25/09/2023

Chiến lược bán chiếm ưu thế

Chiến lược bán quanh 943 trong phiên giao dịch hôm qua vẫn chưa đến điểm chốt lời do đó nhà đầu tư có thể giữ nguyên trạng thái bán và dời diểm dừng lỗ xuống điểm huề vốn.

 

Đối với nhà đầu tư chưa vào trạng thái có thể bán quanh mức 939. Mục tiêu 927. Dừng lỗ: 943

 

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh

                                                Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon