Image

25/09/2023

Chiến kinh doanh phiên Á

Bán quanh mức 992.50.

Mục tiêu: 985

Dừng lỗ: 996.10

 

Phạm Tự Quốc Minh    

Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon