Image

25/09/2023

Chiến kinh doanh cho ngày giao dịch cuối tuần

Chiến lược: Bán quanh mức 953. Mục tiêu 942. Dừng lỗ: 957.

 

                                                            Phạm Tự Quốc Minh    

                                               

                                    Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon