Image

25/09/2023

Cập nhật chiến lược phiên Mỹ

Chiến lược:

Bán quanh mức 998.50

Mục tiêu: 988.00

Dừng lỗ: 1005.00

 

Phạm Tự Quốc Minh    

Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon