Image

25/09/2023

Cập nhật chiến lược

Giá vàng đã phá vỡ xu hướng điều chỉnh giá trong ngày để chuẩn bị cho một sự tăng giá. Tuy niên cũng cần chý ý rằng giá vàng vẫn nằm trong giai đoạn tích lũy lớn hơn với kỳ vọng về một sự giảm giá mạnh trong thời gian tới.

 

Chiến lược cập nhật: Mua vào quanh mức 924. Mục tiêu 932. Dừng lỗ: 920.

 

                                                            Phạm Tự Quốc Minh

                                    Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon