Image

25/09/2023

Cận cảnh giai đoạn (c)

Như chúng tôi đã kỳ vọng trong bài phân tích sáng nay giai đoạn (c) vẫn đang trong quá trình hoàn tất. Khi xem xét cận cảnh giai đoạn (c) chúng tôi kỳ vọng giai đoạn này có thể bao gồm 5 giai đoạn nhỏ hơn với mục tiêu hướng về quanh mức 1059 USD/oz (cao hơn 3 USD/oz so với mức kỳ vọng 1056 USD/oz như đã đề cập đến trong phiên giao dịch sáng nay).

 

Các chiến lược bán ra chúng tôi khuyến kích dừng lỗ quanh mức 1066.

 

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon