Image

25/09/2023

Bức tranh vàng phiên Á

Giá vàng đã tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm qua đã dần hoàn tất giai đoạn tăng giá từ quanh mức 1026 USD/oz. Trong giai đoạn này chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ dựa trên 5 con sóng chính và nhiều con sóng phụ nằm trong các con sóng chính. Hiện tại giá vàng đang được giao dịch quanh mức 1088 USD/oz và đang hướng đến việc hoàn thành con sóng cuối cùng với mục tiêu quanh mức 1093 USD/oz. Sau giai đoạn này kỳ vọng giảm giá sẽ mở ra với các mục tiêu như 1080 và 1062.

Tuy nhiên chúng tôi lưu ý rằng tất cả những nhận định trên sẽ không còn giá trị nếu như giá vàng quay lại mức 1104.

Trong giai đoạn này chúng tôi khuyến kích các trạng thái bán ra và tuân thủ chặt chẽ qui tắc dừng lỗ. Các chiến lược sẽ được chúng tôi cấp nhật trong các bản tin tiếp theo.

Nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

 

Image
icon
iconicon