Image

25/09/2023

Bán vàng dựa theo sóng Elliott

 

Vàng vẫn đang trong quá trình điều chỉnh tăng giá khi các chỉ số đo lường sức mạnh của lực mua theo đồ thị 1 giờ đang tiến đến vùng vượt mua. Trong khi đó Stoch đã nằm ở vùng vượt mua và đang chuẩn bị cho một vòng giảm giá. Giá vàng đang trong quá trình tạo con sóng b của con sóng E cuối cùng cho đợt giảm giá với các kỳ vọng 935.

Chiến lược: Canh bán ra trong vùng 960 – 964. Dừng lỗ: 968. Mục tiêu: 945, 935.

Không nên mua vào trong trường họp này.

                                                   Phạm Tự Quốc Minh

                                    Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ

Image
icon
iconicon