Image

25/09/2023

Bản tin vàng đầu ngày

Vàng lên giá nhẹ trong phiên giao dch sáng nay sau khi mt 2% trong tun trước khi đồng USD tăng giá và dầu rt giá tô đậm lo ngi v đợt phc hi kinh tế và có th làm phai m sc hp dn là công c phòng nga lm phát ca vàng. Giá vàng tăng 0,2% lên 914.15 USD/oz lúc 07h (giờ Vit Nam), so vi giá đóng cửa hôm th sáu trên th trường New York là 912.15 USD/oz. Giá vàng giao tháng tám ti M cũng nhích 0,2% lên 914.60 USD/oz, so vi mc 912.50 USD/oz ti chi nhánh COMEX thuc Sàn Giao dch Hàng hóa New York. Quỹ đầu tư dựa trên vàng ln nht thế gii SPDR Gold Trust nói lượng vàng nm gi ca h đứng ti 1.109,81 tn tính ti ngày 10 Tháng By, không thay đổi so vi phiên giao dch trước. Lnh mua ròng vàng giao sau phi thương mại ti th trường New York giảm nh xung 164.144 lô trong tun tính ti ngày 7 tháng by t mc 164.186 lô, bn báo cáo hàng tun Cam kết ca Nhà kinh doanh ca y ban Giao dch Hàng hóa Giao sau ch ra

Image
icon
iconicon