Tổng thống Obama đã đồng ý trước mắt chỉ tăng thuế đối với những cá nhân và cặp vợ chồng có thu nhập từ 400.000 USD/năm trở lên thay vì 250.000 USD/năm trở lên như trong phương án ban đầu.