Đây là lần đầu tiên xếp hạng của Hy Lạp đã được nâng lên kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ nổ ra vào cuối năm 2009, nhưng với việc được xếp loại B-, trái phiếu chính phủ Hy Lạp vẫn ở trong nhóm có nguy cơ vỡ nợ. Fitch cũng đưa ra triển vọng của nước này là ổn định, cho thấy hãng không có ý định thay đổi xếp hạng này trong tương lai gần.