Nhiều ý kiến cho rằng giá vàng đang dao động quanh mức thấp nhất trong vòng 1 năm. Nếu giá kim loại quý này không duy trì được mức hiện tại thì sẽ có nguy cơ giảm mạnh. Tính đến thời điểm này, xu hướng tăng giá trong dài hạn đã hoàn toàn bị phá vỡ.