Trong 32 nhà phân tích được Bloomberg khảo sát, có 15 người kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần này, 14 người dự báo giảm và 3 người dự báo đi ngang.