Image

25/09/2023

Bán tại giai đoạn 5

Chiến lược: Bán quanh mức 945. Mục tiêu: 930. Dừng lỗ: 950

 

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh

                                                Trưởng nhóm phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon