Image

25/09/2023

Áp lực giảm giá của vàng vẫn còn - Một khả năng cho diễn biến giá vàng

Giá vàng đã giảm mạnh sau khi tiến gần vùng cản 995 – 1000 như cảnh báo trong các bài tư vấn trước đó. Hiện tại áp lực giảm giá vẫn tiếp tục được duy trì do những sự kiện sắp diễn ra trên thị trường tài chính.

 

Giá vàng đang hình thành con sóng điều chỉnh cho quá trình giảm giá của nó. Nhiều khả năng giá vàng đang trong giai đoạn tạo sóng b và chuẩn bị cho con sóng c tăng nhẹ.

 

Các mức hỗ trợ mạnh của vàng đang đạt tại 964 và 955. Vàng muốn giảm mạnh thì cần có sự bức phá mạnh mẽ qua các mức cản này.Mức cản của vàng đang đạt tại 975, 978 và 990.

 

Chiến lược: Đứng ngoài thị trường chờ những tín hiệu rõ hơn.

 

                                                            Phạm Tự Quốc Minh

                                             Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ

 

Image
icon
iconicon